Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym - 16 listopada 2006 r.
Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Krakowie Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
[ Program i referaty ]  [ Galeria ]  [ Organizatorzy ]  [ Terminy ] 
[ Opis Konferencji ]    [ Tematy wiodące ]    [ Integracja środowiska ]
[ Rada Programowa i Komitet Organizacyjny ]   [ Patroni medialni ]  
[ Dobroczyńcy Fundacji ]  [ Komunikaty ]  [ Miejsce Konferencji ]
[ Wskazówki dla autorów dotyczące przygotowania referatów ]  
[ Publikacja pokonferencyjna ]
 Zobacz również:   [ I Konferencja ]   [ II Konferencja ]

[ Zapoznaj się również z wywiadem w Radiu ESKA ]

PROGRAM KONFERENCJI

Na konferencję zgłoszono 49 propozycji referatów. Liczba ta znacząco przekroczyła możliwości wystąpień w czasie jednodniowego spotkania. Do sesji plenarnych i równoległych zostało zakwalifikowanych 26 referatów, zaś do sesji plakatowej 10 prezentacji.

10.30-12.10: Uroczyste rozpoczęcie, Sesja I (sala nr 9)

12.10-12.25 przerwa kawowa

12.25-13.50: Sesja II A (sala nr 9)

12.25-13.50: Sesja II B (sala nr 8)

13.50-14.20 obiad

14.20-14.35: Sesja plakatowa

14.35-15.45: Sesja III A (sala nr 9)

14.35-15.45: Sesja III B (sala nr 8)

15.45-16.00 przerwa kawowa

16.00-17.10: Sesja IV (sala nr 9)

17.10: Podsumowanie konferencji

Zakwalifikowane 36 referatów zostało opublikowanych na płycie CD, dystrybuowanej w czasie konferencji. Referaty towarzyszące wystąpieniom i prezentacjom trafią również do recenzowanej publikacji pokonferencyjnej (zobacz publikacje po pierwszej i drugiej konferencji). Sama publikacja zostanie wzbogacona o dodatkowe, zamówione materiały.

wersja do druku

polecamy

pisali o nas

English
Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162 lok. 150, 02-554 Warszawa
tel/fax. (22) 646 61 42
fpake@sgh.waw.pl